เคเอสเค ประกันภัย ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าธุรกิจ ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันอัคคีภัย และภัยอื่นๆ


 
คุ้มครองธุรกิจของคุณจากไฟไหม้และภัยอื่นๆ ประกันภัยนี้จะชดเชยความเสียหายที่เกิดจาก

•  ไฟไหม้
•  ฟ้าผ่า
•  แรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือหรือโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย
   เท่านั้น แต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหว

 

 

 

ซื้อผลิตภัณฑ์ได้จาก