เคเอสเค ประกันภัย บริการ ศูนย์บริการสินไหมทดแทน ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต้องทำอย่างไร


เรามีบริการรับแจ้งอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ฝ่ายรับแจ้งอุบัติเหตุพร้อมที่จะให้คำแนะนำและส่งพนักงานสำรวจภัยไปยังที่เกิดเหตุในทันที

ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง โทร. 0-2022-1100