เคเอสเค ประกันภัย เกี่ยวกับเรา กรรมการและผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท

นรวัฒน์ สุวรรณ

ประธานกรรมการ

คุณนรวัฒน์เคยดำรงตำแหน่งระดับสูงในกระทรวงพาณิชย์และเป็นอดีตอธิบดีกรมการประกันภัย นอกจากนี้ยังเคยมีบทบาทสำคัญในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ธีโอดอร์ ชุบปาร์ค

กรรมการ

คุณธีโอดอร์สำเร็จการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์และ อังกฤษ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาขนาดกลางใน ประเทศไทยและฮ่องกง โดยให้คำปรึกษาด้านการเงินและการจัดการความเสี่ยงแก่ธนาคาร บริษัทประกันภัย และนิติบุคคลตั้งแต่ พ.ศ. 2542 อีกทั้งยังเคยร่วมงานกับบริษัท ซิตี้แบงค์ โดยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในหลายประเทศ

คุณซินดี้ กัว หยิง ซิน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

คุณ ซินดี้มีประสบการณ์บริหารฝ่ายนิติการและการกำกับดูแลของเคเอสเค กรุ๊ป และบริษัทย่อยของเคเอสเค และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการบริหารเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ก่อนเข้าร่วมงานกับเคเอสเค คุณซินดี้ดำรงตำแหน่ง Associate ดูแลการควบรวมและการซื้อกิจกรรมขององค์กร ภายใต้บริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมาย Rahmat Lim & Partners โดยดูแลการทำธุรกรรมเกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ อาทิเช่น การประกันภัย สถาบันการเงิน การบิน และธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ คุณซินดี้สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม จากคิงส์คอลเลจ ลอนดอน และเกียรตินิยมวิทยาศาสตรมหาบันฑิต ทางด้านการประกันภัยและบริหารความเสี่ยง จากโรงเรียนธุรกิจแคส ลอนดอน นอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องเป็น Barrister of the Honourable Society of Lincoln’s Inn ในปีค.ศ. 2011 และ the Malaysian Bar ในปีค.ศ. 2012

พลตำรวจโท ศักดา ชื่นภักดี

กรรมการบริษท เคเอสเค ประเทศไทย

พลตำรวจโท ศักดา ชื่นภักดี เข้ารับราชการตำรวจมาเป็นเวลากว่า 33 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง นอกจากนี้ท่านยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการสักงานตำรวจแห่งชาติ ในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกับบริษัทเคเอสเคนั้น พล.ต.ท.ศักดาจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการบริหารเพื่อริเริ่มกระบวนการการทำงานและการบริหาร งาน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อมุ่งไปสู่การเจริญเติบโตอย่างมีกลยุทธ

คุณจอห์น ตัน บัน ฮี

กรรมการบริษท เคเอสเค ประเทศไทย

คุณจอห์น ตัน บัน ฮี มากด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า 40 ปีในธุรกิจประกันวินาศภัยและเข้าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเคเอสเคตั้งแต่ปีพ.ศ 2548. ปัจจุบันคุณจอห์นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการและที่ปรึกษาอาวุโสทางเทคนิคให้แก่สำนักประธานเจ้าหน้ าที่บริหารให้กับบริษัทเคเอสเค ประเทศไทย โดยก่อนหน้านั้น คุณจอห์นเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการให้กับบริษัทนุสันทรา เวิลด์ ไวด์ ประกันภัยซึ่งเป็นบริษัทในเครือของคูเนียร์ ประกันภัยประเทศมาเลเซีย และยังเคยเป็นผู้จัดการอาวุโสของบริษัทมาเลเซียน เนชั่นนอล อินชัวรันซ์ ในการตั้งแต่งให้คุณจอห์นเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารนั้น คุณจอห์นจะทำงานร่วมกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการบริหารทุกท่านอย่างใกล้ชิดเพื่อจะ ทำให้เคเอสเคมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นในตลาดประกันภัยระหว่างประเทศ