KSK Logo

ประวัติบริษัท

ประวัติบริษัท

เคเอสเค กรุ๊ป เบอร์ฮาด เริ่มก้าวเข้าสู่ตลาดประกันภัยในประเทศไทยในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2544 โดยเข้าถือสิทธิ์ในกิจการของบริษัท เอเชีย ไดนามิค ประกันภัย จำกัด ผ่านทางบริษัท คูเนีย ดามาย จำกัด (Kurnia Damai Sdn. Bhd.) และได้เปลี่ยนชื่อจากบริษัท เอเชีย ไดนามิค (ประกันภัย) จำกัด เป็น บริษัท คูเนีย ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ต่อมาได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อปัจจุบันเพื่อให้สอดคล้องกับชื่อของเคเอสเค กรุ๊ป และได้เปลี่ยนเป็นบริษัทจำกัดมหาชนเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551

สำนักงานใหญ่ของบริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพฯ เพื่อให้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเรา

about_introduction_investors_ksk_group
KSK Group

บริษัท เคเอสเค กรุ๊ป เบอร์แฮด เป็นบริษัทลงทุนสัญชาติมาเลเซีย เคเอสเค กรุ๊ป มีธุรกิจประกันวินาศภัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในปี พ.ศ. 2556 เคเอสเค กรุ๊ป ได้ขยายธุรกิจไปยังอุตสหากรรมอสังหาริมทรัพย์ โดยก่อตั้ง บริษัท เคเอสเค แลนด์ ซึ่งประสบความสำเร็จในการเปิดตัวโปรเจค 8 คอนเลย์ ซึ่งเป็นโปรเจคในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เน้นการออกแบบ อย่างปราณีตเพื่อวิถีชีวิตของผู้คนอย่างแท้จริง

about_introduction_investors_vertex
Vertex Ventures Southeast Asia and India

Vertex Ventures SEA & India เป็นกลุ่มทุนที่ลงทุนในสตาร์ทอัพระดับภูมิภาคที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยบริษัทอยู่ภายใต้ Vertex Holdings ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Temasek Holdings นอกจากนี้ Vertex Ventures SEA & India ยังบริหารจัดการกองทุนให้ Add Ventures ของเครือบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), Beacon Fund ของธนาคารกสิกรไทย และ Singha Corporation

about_introduction_investors_quona_capital
Quona Capital

Quona Capital มุ่งเน้นการลงทุนสำหรับการขยายตัวของธุรกิจ (sacle-up stage) สำหรับบริษัทในกลุ่ม fintech ในตลาดเกิดใหม่ (emerging market) ที่มีจุดประสงค์ในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางสังคม โดยได้ลงทุนในบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีไปแล้วกว่า 30 บริษัท ในทวีปละตินอเมริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแอฟริกาใต้สะฮารา (Sub-Saharan Africa)

about_introduction_investors_line_ventures
LINE Ventures Corporation

LINE Ventures Corporation ก่อตั้งขึ้น ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นบริษัทในเครือภายใต้การดูแลทั้งหมดของ LINE Corporation เน้นการลงทุนในกลุ่มบริษัทฯ ด้านเทคโนโลยีที่อยู่ในระยะเริ่มต้น ด้วยกองทุนจาก LINE Ventures Japan และ LINE Ventures Global

about_introduction_investors_scb10x
SCB 10X

บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด เป็นบริษัทโฮลดิ้งคอมพานี ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ก่อตั้งเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ภายใต้ภารกิจ “Moonshot Mission” มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการลงทุนที่สามารถสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด ผ่าน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ Venture Capital, Venture Builder และ Strategic Investment and Partnership นอกจากนี้ SCB 10X ยังทำหน้าที่ดูแลบริษัทด้านเทคโนโลยีที่อยู่ในกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ทั้งหมด ได้แก่ บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด บริษัท มันนิกซ์ จำกัด และบริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด รวมถึงบริษัทด้านเทคโนโลยีที่จะจัดตั้งหรือลงทุนในอนาคต

about_introduction_investors_osk_sbi
OSK-SBI Venture Partners

OSK-SBI Venture Partners Ltd เป็นกลุ่มทุนที่มีความร่วมมือระหว่าง OSK Ventures International Berhad ประเทศมาเลเซีย และ SBI Ventures Malaysia Sdn Bhd บริษัทในเครือ SBI Holdings, Inc ซึ่งเป็นบริษัททางการเงินจากประเทศญี่ปุ่น โดยมุ่งเน้นลงทุนในกลุ่มธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน